facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Absolwenci Akademii Dyplomacji z wizytą studyjną w Belgii

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wydarzenia w Ambasadzie RP w Królestwie Belgii
Pamiątkowe zdjęcie uczestników wydarzenia w Ambasadzie RP w Królestwie Belgii

Foto: dr Renata Jankowska

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.