facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

GOŚĆ Z GRAZU W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Kilkugodzinną wizytę w Uniwersytecie Śląskim złoży w środę 3 kwietnia pani Roberta Maierhofer - Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Karola Franciszka w Grazu (Austria). Około południa odbędzie się spotkanie Szanownego Gościa z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeuszem Sławkiem i Prorektorem ds. Nauki, Współpracy i Promocji UŚ prof. Januszem Janeczkiem. Rozmowa będzie dotyczyła bieżących zagadnień związanych z funkcjonowaniem umowy o współpracy między obydwu uniwersytetami. Roberta Maierhofer jest pracownikiem naukowym Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu w Grazu, od lat zajmuje się także problematyką współpracy oraz programami wymiany międzynarodowej. Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej (zainteresowane głównie kontaktami pomiędzy amerykanistami z różnych krajów i uniwersytetów) powstało w Grazu w połowie lat 80. jako jedno z pierwszych tego rodzaju w Austrii.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.