facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne dla studentów specjalności modelowanie matematyczne

29 czerwca 2010 r. o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (aula im. Kazimierza Lepszego) odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom kształcenia zamawianego, w tym kierunku matematyka ze specjalnością: modelowanie matematyczne. Edukacja w tym zakresie prowadzona jest przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, w ramach projektu systemowego „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego program „Kierunki zamawiane” ma na celu zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Specjalizacja modelowanie matematyczne wpisuje się w tą strategię edukacyjną. Wtorkowe spotkanie informacyjne zorganizowane zostało przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas wydarzenia studenci specjalności modelowanie matematyczne będą mieli możliwość poznania potencjalnych przyszłych pracodawców. W spotkaniu udział wezmą: Sławomir Kuźniak z Biura Projektowania Systemów Cyfrowych SA, Grzegorz Brejczak z ZTE Katowice sp. z o.o., Jacek Tomczak z Soflab Technology sp. z o.o., Piotr Skowronek – Netia SA oraz Przemysław Liszka – Bank Śląski ING.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.