facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

III Ogólnopolskie Prezentacje EDUKACJA 2001

Uniwersytet Śląski oraz Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS zapraszają do udziału w III Ogólnopolskich Prezentacjach "EDUKACJA 2001", które odbędą się w dniach 27 lutego-1 marca 2001 r. w Hali Widowiskowej "SPODEK". Uniwersytet Śląski po raz trzeci wystawia się na Prezentacjach. Impreza adresowana jest do młodzieży szkół średnich i studentów wyższych uczelni, którzy zainteresowani są możliwościami dalszego kształcenia się w Polsce. Patronat nad imprezą objęli: - Minister Edukacji Narodowej prof. Edmund Wittbrodt, - Wojewoda Śląski, - Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, - Kurator Oświaty i Wychowania w Katowicach Piotr Skrzypecki, - JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.