facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowe nurty w pomocy psychologicznej”

Nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia czuwali członkowie komitetu organizacyjnego konferencji oraz wolontariusze – studenci psychologii Uniwersytetu Śląskiego
Nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia czuwali członkowie komitetu organizacyjnego konferencji oraz wolontariusze – studenci psychologii Uniwersytetu Śląskiego

Foto: Magdalena Forenda

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.