facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowe nurty w pomocy psychologicznej”

Warsztaty konferencyjne odbywające się 3 kwietnia 2017 roku prowadzili studenci Instytutu Psychologii UŚ, m.in. Nikodem Ryś, który zapoznał uczestników z konstruktem uważności...
Warsztaty konferencyjne odbywające się 3 kwietnia 2017 roku prowadzili studenci Instytutu Psychologii UŚ, m.in. Nikodem Ryś, który zapoznał uczestników z konstruktem uważności...

Foto: Magdalena Forenda

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.