facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

REGIONALNA KONFERENCJA REKTORÓW W SZCZYRKU

We wtorek 26 marca odbyło się w Szczyrku spotkanie Regionalnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych Województwa Śląskiego, organizowane tym razem przez Politechnikę Śląską. Uniwersytet Śląski reprezentowali: Rektor prof. Tadeusz Sławek oraz Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji prof. Janusz Janeczek. Do wzięcia udziału w spotkaniu zaproszono Elżbietę Bieńkowską - Dyrektor Biura ds. Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W trakcie obrad po raz kolejny w gronie akademickim poruszono kwestię zaniku dialogu z przedstawicielami MENiS. Do Ministrów: Pracy i Polityki Socjalnej, Gospodarki, Zdrowia, Kultury, Nauki oraz Minister Edukacji Narodowej i Sportu wystosowano listy z prośbą o uwzględnienie opinii i udziału środowiska akademickiego w prowadzonych programach resortowych. Poparcie uzyskały uchwały Konferencji Rektorów Uczelni Polskich podjęte podczas spotkania, które odbyło się 23 marca w Katowicach. Omówiono także projekt utworzenia w regionie międzyuczelnianych środowiskowych studiów doktoranckich obejmujących swym zakresem szeroko pojętą problematykę ochrony środowiska.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.