facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PSZCZYNA IDZIE NA STUDIA W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

We wtorek 26 marca odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie spotkanie z uczniami klas maturalnych z przedstawicielami Samorządu Studentów, Biura Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydawnictwa Edukacyjnego "Perspektywy". Podczas spotkania, zorganizowanego w ramach prowadzonej od kilku lat akcji Idź na studia, której pomysłodawcami są Parlament Studentów RP i „Perspektywy”, poruszono następujące zagadnienia: - najpopularniejsze kierunki studiów i warunki rekrutacji, - dodatkowe możliwości rozwoju podczas studiów (działalność kół naukowych, stowarzyszeń i organizacji studenckich), - kultura studencka, - potencjał lokalnego rynku pracy i kierunki studiów najbardziej obiecujące pod względem szans na zatrudnienie (planowanie karier itp.), - pomoc materialna (stypendia, kredyty studenckie), - możliwości studiowania za granicą.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.