facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONKURS W ROCZNICĘ URODZIN GEN. JERZEGO ZIĘTKA

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek weźmie dziś udział w kolejnym spotkaniu kapituły Konkursu Jorgowe Drzewo, organizowanego dla upamiętnienia postaci i dorobku gen. Jerzego Ziętka. Celem Konkursu jest promowanie działań na rzecz jakości życia w województwie śląskim w zakresie nauki, edukacji, sztuki, ekologii i rekreacji. Pomysłodawcy zamierzają również wspierać inicjatywy na rzecz promowania Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Konkurs Jorgowe Drzewo rozstrzygany będzie 10 czerwca, czyli w rocznicę urodzin gen. Jerzego Ziętka - śląskiego symbolu postaci Gospodarza. W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą przedstawiciele działających na terenie WPKiW instytucji: Planetarium Śląskiego, Śląskiego Parku Atrakcji, Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, Stadionu Śląskiego, Ośrodka Harcerskiego i oczywiście Wojewódzkiego Parku Kultury i Rozrywki. W tym roku zostaną najprawdopodobniej przyznane dwie nagrody: jedna w zakresie dorobku artystycznego lub pojedynczego dzieła o szczególnym znaczeniu dla zachowania wartości kulturowego i duchowego dziedzictwa na Śląsku, twórczości, będącej słowną, dźwiękową lub wizualną medytacją nad życiem i pejzażem współczesnego świata, także tego tworzącego nasze najbliższe otoczenie; druga w kategorii osiągnięć i działań proekologicznych, społecznych i rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem prac prowadzonych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. Członkowie Kapituły Konkursu: Przewodniczący - prof. Tadeusz Sławek – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Henryk Chrupała – Dyrektor Planetarium Śląskiego, prof. Julian Gembalski – Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach, prof. Roman Kalarus – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Kazimierz Kutz – reżyser filmowy i teatralny, Senator RP, Anna Sekudewicz – dziennikarka, artysta radia, Jerzy Swatoń – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prof. Wilibald Winkler – profesor Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.