facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja "Śląsko godka - jeszcze gwara czy jednak już język?"

30 czerwca w Urządzie Wojewódzkim w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 odbędzie się konferencja Śląsko godka - jeszcze gwara czy jednak już język? pod patronatem Wicemarszałka Senatu RP - Krystyny Bochenek, Wojewody Śląskiego - Zygmunta Łukaszczyka oraz Rady Języka Polskiego PAN. Przymierze Śląskie oraz Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego zapraszają wszystkich, których interesują sprawy Śląska, a przede wszystkim języka, jakim posługują się mieszkańcy Śląska, tych, którzy badają mowę śląską, tych, którzy piszą po śląsku, tych, którzy propagują śląsko godka, tych, którzy mówią po śląsku, kierzy godają, tych, którzy chcieliby godać, tych, którym istnienie, rozwój, dobra kondycja śląskij godki leży na sercu. Czy śląsko godka da się skodyfikować? Czy można ją ustandaryzować i znormatywizować? Organizatorzy liczą na to, że powszechna dyskusja, połączenie wysiłków środowisk naukowych, uniwersyteckich oraz pracy praktyków, działaczy, twórców, publicystów przyniesie efekty w postaci wielkiej śląskiej zgody. PROGRAM: Otwarcie konferencji: Wicemarszałek Senatu RP - Krystyna Bochenek Wystąpienie Wojewody Śląskiego - Zygmunta Łukaszczyka 10.15 - 11.15 Część I dr hab. Jolanta Tambor (UŚ): Czuć pismo nosem. O potrzebie kodyfikacji grafii śląskiej prof. dr hab. Bogusław Wyderka (UO): O kodyfikacji śląskiej leksyki dr Tomasz Kamusella (UO): Czy śląszczyzna jest językiem? Spojrzenie socjolingwistyczne (Is Silesian a Language? A Sociolinguistic View) dr Artur Czesak (UJ): Mowa Górnoślązaków - nowe otwarcie? 11.15 - 11.45 Przerwa na kawę 11.45 - 12.30 Część II Łukasz Grzędzicki (Wiceprezes ZG Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego): Kaszubszczyzna - droga do języka Andrzej Roczniok: Gwara nierówna językowi, ale zapis ten sam Bogdan Kallus: Propozycja normatywizacji pisowni regionalnego języka śląskiego Grzegorz Wieczorek: Pomiędzy konwencją a dowolnością, czyli jak świadomie przeciwdziałać rozpływaniu się śląszczyzny w języku ogólnopolskim? Kilka słów o potrzebie edukacji językowej Ślązaków 12.30 - 14.00 DYSKUSJA 14.00 - 15.30 Poczęstunek i rozmowy kuluarowe Konferencję poprowadzi: Krystyna Bochenek Podsumowanie i wnioski: prof. dr hab. Walery Pisarek (Honorowy Przewodniczący Rady Języka Polskiego PAN), dr hab. Jolanta Tambor (Instytut Języka Polskiego UŚ)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.