facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowe warsztaty z zakresu zaawansowanych technik genetycznych

Katedra Genetyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska jest organizatorem międzynarodowych warsztatów Regional Training Course on PCR Based Molecular Marker Systems, które odbędą się od 30 czerwca do 11 lipca na wydziale. Warsztaty są realizowane w ramach Regionalnego Programu Pomocy Technicznej RER/5/013 pt. Evaluation of Natural and Mutant Genetic Diversity in Cereals Using Nuclear and Molecular Techniques i finansowane przez Międzynarodową Agencję Atomistyki w Wiedniu (International Atomic Energy Agency). Zajęcia poprowadzą profesorowie: Qingyao Shu i Roberto Tuberosa, a także pracownicy katedry. W kursie weźmie udział 15 uczestników z 11 krajów (w tym Albanii, Bułgarii, Gruzji, Kazachstanu, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Turcji, Ukrainy i Polski). Zapoznają się z technikami wykorzystywanymi w laboratorium biologii molekularnej, które mogą być wykorzystane w hodowli i genetyce roślin, szczególnie zbóż. Przewidziano praktyczne zajęcia i wykłady, m.in. z takich technik jak: mapowanie genów, sekwencjonowanie DNA, metoda TILLING, zastosowanie markerów molekularnych w genetyce roślin. Uczestnicy warsztatów poznają także różne odmiany technik PCR i podstawy bioinformatyki. W uroczystości otwarcia kursu weźmie udział rektor-elekt prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.