facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

UPŁYWA TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA REKTORA UNIWERSYTETU

Dziś upływa ostateczny termin zgłaszania kandydatów na Rektora Uniwersytetu Śląskiego, o czym uprzejmie informuje Uczelniana Komisja Wyborcza. Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie w Dziale Organizacyjno-Prawnym tylko do godziny 15.00 (na parterze budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach, pokój nr 1, tel.: 2037306). Dodatkowe ułatwienie (szczególnie dla spóźnialskich) niech stanowi fakt, że osobiste składanie kandydatur nie jest obowiązkowe, wystarczy nadanie pocztą przesyłki listowej zawierającej zgłoszenie kandydata wraz z załącznikami jeszcze do końca dnia (co traktowane będzie równoznacznie z zachowaniem terminu określonego w regulaminie wyborczym) - decyduje data stempla pocztowego. W celu ułatwienia szybszego umieszczenia informacji w sieci elektronicznej przekazujemy prośbę Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. dr hab. Stanisławy Kalus o składanie zgłoszeń kandydatów na rektora i prorektorów również w formie elektronicznej (na dyskietce).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.