facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy z Uniwersytetem w Osnabrück

Informujemy, że 22 czerwca 2010 r. o godzinie 11.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12) będzie miało miejsce podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Osnabrück (Niemcy) a Uniwersytetem Śląskim. Umowa z Uniwersytetem w Osnabrück dotyczy współdziałania i wymiany studentów, doktorantów, pracowników naukowych, a także wymiany publikacji, prowadzenia wspólnych projektów badawczych, doktoratów i habilitacji.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego umowę podpisze JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, natomiast ze strony Uniwersytetu w Osnabrück - prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian von Bar. W spotkaniu uczestniczyć będą również: prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prof. zw. dr hab. Stanisława Kalus z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Arkadiusz Wudarski (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, University of Osnabrück).

Prof. Christian von Bar w 1987 r. założył Instytut Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Porównawczego w Osnabrück. W latach 1988/89 był dziekanem Wydziału Prawa tej uczelni, a od 1988 r. pełni funkcję Egzaminatora w Komisji Egzaminacyjnej Ministra Sprawiedliwości Dolnej Saksonii. Pracował m.in. na uniwersytetach w Monachium, Heidelbergu, a także w Churchill College Cambridge, jako visiting profesor w Waseda University w Tokio, w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego oraz na Uniwersytecie Oxfordzkim. Jest doktorem honorowym wielu uczelni, w tym w Leuven, Tartu, Uppsali i Helsinkach. Od 1999 roku prof. von Bar prowadzi tzw. Grupę Studyjną ds. Europejskiego Kodeksu Cywilnego, która stanowi sieć specjalistów-prawników z dziedziny europejskiego prawa prywatnego. Grupa działa pod kierownictwem profesora w 15 krajach europejskich.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.