facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POMOC MATERIALNA NA LATO

Spotkanie Prorektora ds. Studenckich i Finansowych Uniwersytetu Śląskiego prof. Krystiana Roledera ze studencką Uczelnianą Komisją Pomocy Materialnej, poświęcone ustaleniu zasad przyznawania i wysokości świadczeń socjalnych na semestr letni bieżącego roku akademickiego, odbędzie się we wtorek 26 marca (początek o godzinie 13.00). Zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej łączna wypłata świadczeń za dwa pierwsze miesiące semestru jest planowana na kwiecień.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.