facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA REKTORÓW UNIWERSYTETÓW POLSKICH W KATOWICACH

Uniwersytet Śląski jest organizatorem kolejnego spotkania Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, które odbędzie się w sobotę 23 marca w Katowicach. Obrady poświęcone będą pilnym sprawom środowiska akademickiego, planowana jest również specjalna prezentacja zatytułowana: Ewaluacja, jakość, finanse - rzeczywistość uniwersytetów polskich na przykładzie Uniwersytetu Śląskiego. Jednym z gości KRUP będzie Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht. W programie obrad znajdą się między innymi: - problematyka studiów doktoranckich, - omówienie sytuacji kierunków artystycznych prowadzonych w uniwersytetach, - kwestia współpracy uczelni wyższych z instytucjami samorządowymi, - zagadnienie badań naukowych i roli Komisji Badań Naukowych, - problematyka akredytacji, - omówienie bieżącej działalności Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Funkcję Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Polskich pełni Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Stefan Jurga, Wiceprzewodniczącymi KRUP są: Rektor UŚ prof. Tadeusz Sławek oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Marcin Pliński.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.