facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Mamy Centrum Technik Informatycznych

Dzień 12 marca 2002 r. był ostatnim dniem istnienia w Uniwersytecie Śląskim - po ponad 26. latach pracy dla uczelni - Centrum Techniki Obliczeniowej. Tego dnia JM Rektor UŚ podpisał, po zasięgnięciu w dniu 5 marca br. opinii Senatu UŚ, zarządzenie w sprawie zmiany nazwy CTO na Centrum Technik Informatycznych i nadał CTI regulamin organizacyjny.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.