facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prace nad strategią nauczania i promocji języka polskiego w świecie

Prace Komisji mają na celu opracowanie i wdrożenie spójnych działań, które dotyczyć będą nauczania języka polskiego jako obcego...
Prace Komisji mają na celu opracowanie i wdrożenie spójnych działań, które dotyczyć będą nauczania języka polskiego jako obcego...

Foto: Sekcja Prasowa UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.