facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prace nad strategią nauczania i promocji języka polskiego w świecie

...dr hab. Anna Seretny (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Rada Języka Polskiego)...
...dr hab. Anna Seretny (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Rada Języka Polskiego)...

Foto: Sekcja Prasowa UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.