facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA CIESZYN-OSTRAWA

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek i Rektor Uniwersytetu Ostrawskiego doc. dr. Petr Pánek spotykają się dziś w Ostrawie, aby podpisać umowę, która powołuje do życia Międzynarodową Szkołę Nauk o Edukacji i Kulturze (Mezinárodni ústaw humanitních studií) - wspólną, międzynarodową jednostkę dydaktyczną i naukowo-badawczą. Szkołę tworzą dwie równoprawne części: Kolegium Polskie (wydzielone ze struktur Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie) i Kolegium Czeskie (analogiczny twór ze strony Uniwersytetu Ostrawskiego). Kształcenie studentów odbywać się będzie z wszechstronnym wykorzystaniem możliwości edukacyjnych obydwu uczelni. Zakres dydaktyczny prowadzonych zajęć obejmował będzie na początku pedagogikę, etnologię i studia europejskie. Absolwenci Szkoły otrzymają dyplomy macierzystych uniwersytetów wraz z suplementami w języku angielskim.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.