facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie

zdjęcie: czerwona teczka na umowę

W czwartek 12 stycznia 2017 roku o godz. 11.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie zostanie podpisana umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy szkołą a Uniwersytetem Śląskim, której celem będzie współpraca naukowo-dydaktyczna skoncentrowana przede wszystkim na teorii, historii i współczesnych przejawach kultury. Uczniowie będą mieli okazję brać udział w organizowanych przez Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego UŚ wykładach, konferencjach naukowych oraz wydarzeniach studenckich.

Ze strony uczelni dokument sygnować będzie prodziekan Wydziału Filologicznego ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch. W imieniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie umowę podpisze dyrektor mgr Grażyna Widera.

Wykład inauguracyjny dla uczniów pt. „ Michał Grażyński wojewoda śląski, czy zasłużenie potępiany ?” wygłosi dr hab. Zygmunt Woźniczka.

W spotkaniu udział wezmą ponadto dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka, zastępca dyrektora INKSI ds. promocji dr Anna Maj, koordynator INKSI ds. współpracy ze szkołami dr Julia Legomska oraz pełnomocnik rektora ds. promocji i kontaktu ze szkołami ponadgimnazjalnymi dr Magdalena Ochwat, a także zastępca prezydenta Chorzowa Wiesław Ciężkowski i dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Beata Kabza.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.