facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy pomiędzy UŚ a Katolickimi Szkołami Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

zdjęcie: teczka

9 stycznia 2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie Katolickich Szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej zostanie podpisana umowa o współpracy dydaktycznej, której celem będzie umożliwienie licealistom udziału w wykładach, warsztatach oraz konferencjach organizowanych przez Uniwersytet Śląski, zwłaszcza przez Wydział Filologiczny, Wydział Teologiczny, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, pozwalającym im rozwijać indywidualne zainteresowania i umiejętności.

Dokument sygnować będą prodziekan Wydziału Filologicznego ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch i dyrektor Katolickich Szkół SPSK w Dąbrowie Górniczej mgr Ewa Raszka.

W spotkaniu uczestniczyć będą ponadto: ks. dr Bartłomiej Kuźnik z Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki, dr Cecylia Tatoj z Zakładu Hispanistyki, zastępca dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki ds. współpracy z otoczeniem dr Ewa Półtorak, pełnomocnik rektora ds. promocji i kontaktu ze szkołami ponadgimnazjalnymi dr Magdalena Ochwat, dr Andrzej Boczarowski z Katedry Geografii Fizycznej, zastępca dyrektora Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego ds. kształcenia dr hab. Armand Cholewka.

Koordynatorami umowy będą: dr Sławomir Pytel (geografia), dr Renata Babiarz-Zdyb (matematyka, fizyka, chemia), ks. Rafał Pietruszka (teologia).

W programie wydarzenia zaplanowano m.in. wykład dr hab. prof. UŚ Magdaleny Pastuchowej pt. „Językoznawca jak archeolog, czyli dziedzictwo ukryte w języku”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.