facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pt. „Sokrates na rynku pracy. Horyzonty przedsiębiorczości akademickiej”

30 czerwca 2010 r. w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13a (aula, I piętro) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Sokrates na rynku pracy. Horyzonty przedsiębiorczości akademickiej” podsumowująca projekt „Akademik - młody przedsiębiorca. Bo wiedza to największy kapitał”.

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Wykłady wygłoszą m. in. Janusz Piechoczek (koordynator projektu), prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. dr hab. Barbara Kożusznik, dr Stanisława Mielimąka

Program konferencji pdf

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.