facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NOWY BUDYNEK DLA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W SOSNOWCU

logo Sosnowca JM Rektor UŚ prof. Tadeusz Sławek i Prezydent Sosnowca Michał Czarski podpisali dziś Porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Sosnowiec a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, na mocy którego nastąpi niezbędna adaptacja, a następnie nieodpłatne przekazanie naszej uczelni budynku dawnego szpitala przy ul. Grota Roweckiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej uniwersyteckich instytutów neofilologicznych. Porozumienie ma na celu zabezpieczenie możliwości pełnej realizacji funkcji naukowo-dydaktycznych jednostek Wydziału Filologicznego, zlokalizowanch na terenie miasta Sosnowca. Strony porozumienia zadeklarowały obopólną chęć i potrzebę kontynuowania dotychczasowej współpracy dla rozwoju edukacji na rzecz lokalnej społeczności miasta i regionu, doceniając tym samym znaczenie wykształcenia i pracy naukowej w zarządzaniu samorządowym oraz wagę spraw związanych z edukacją, wpisanych w strategię rozwoju Sosnowca, obchodzącego właśnie jubileusz setnej rocznicy nadania praw miejskich.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.