facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY I TARGI EDUKACJI W RYBNIKU

We wtorek 19 marca została w Rybniku podpisana Deklaracja Współpracy pomiędzy trzema śląskimi uczelniami - Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim, Akademią Ekonomiczną a miastem Rybnik. Podpisanie Deklaracji oficjalnie zainicjowało działalność rybnickiego międzyuczelnianego ośrodka akademickiego pod nazwą: Zespół Szkół Wyższych w Rybniku. Jednocześnie zainaugurowano Targi Edukacji (19-21 marca), na których pracownicy naukowi i studenci prezentują kierunki studiów i sposób rekrutacji w rybnickim ośrodku akademickim. Zespół Szkół Wyższych w Rybniku rozumiany jest jako obszar współdziałania Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej wraz z ich ośrodkami badawczo-rozwojowymi, które istnieją lub powstaną na terenie Rybnika. Jednocześnie powołano do życia Radę Zespołu Szkół Wyższych, w której skład weszli przedstawiciele założycieli ZSW – Bolesław Pochopień - Rektor Politechniki Śląskiej, Tadeusz Sławek - Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Jan Wojtyła - Rektor Akademii Ekonomicznej, Adam Fudali - Prezydent Miasta Rybnika, Jerzy Chachuła - Prezes Elektrowni „Rybnik” S.A., Tadeusz Sopicki - Przewodniczący Rady Fundacji Ekoterm Silesia, Szczepan Wyra - Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, Michał Śmigielski - Prezes Fundacji Ekoterm Silesia. W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Rady, która odbyła się po podpisaniu Deklaracji wyłoniono Przewodniczącego Rady, którym został prof. Bolesław Pochopień - Rektor Politechniki Śląskiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.