facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

TYSIĘCZNE POSIEDZENIE SEMINARIUM Z RÓWNAŃ FUNKCYJNYCH

Tysięczne posiedzenie Seminarium z Równań Funkcyjnych rozpocznie się o godz. 16:15 w auli im. Kazimierza Lepszego (przy ul. Bankowej 12) we wtorek 9 kwietnia. W uroczystym posiedzeniu weźmie udział ponad stu dawnych i obecnych uczestników z kraju i zagranicy. Planowane jest wydanie specjalnej publikacji One Thousand Seminars on Functional Equations, zawierającej zarys historii i osiągnięć naukowych seminarium, prezentację Konkursu im. prof. Marka Kuczmy oraz materiały statystyczne dotyczące uczestnictwa w Seminarium. Publikacja ta częściowo jest subwencjonowana przez Urząd Miejski w Katowicach. Zasadnicze jednak wsparcie dla jubileuszowych obchodów pochodzi ze środków Uniwersytetu Śląskiego, wyasygnowanych decyzją JM Rektora prof. Tadeusza Sławka. Seminarium, które powołał do życia śp. prof. dr hab. Marek Kuczma, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych, jest niezwykłym jak na polskie warunki wydarzeniem: to bodaj jedyne seminarium matematyczne, które tak długo istnieje bez przerwy. Pierwsze posiedzenie odbyło się w Katowicach w październiku 1964 r. Od tego czasu uczestnicy seminarium spotykają się co tydzień we wtorki o godz. 16:15, z wyjątkiem dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Prof. Kuczma prowadził seminarium przez wiele lat, tak długo, jak pozwalał mu na to stan zdrowia. Następnie obowiązki te przejął prof. dr hab. Roman Ger, a od października 2000 r. pracami seminarium kieruje dr hab. Maciej Sablik. Trudno w krótkich słowach opisać znaczenie tego seminarium dla rozwoju równań funkcyjnych, dziedziny matematyki, która w Polsce zaczęła być systematycznie uprawiana od połowy lat pięćdziesiątych. Dzisiaj, dzięki pracy prof. Kuczmy oraz jego współpracowników i uczniów (a także uczniów jego uczniów), Uniwersytet Śląski jest obok Uniwersytetu w Waterloo (Kanada) i Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry) najsilniejszym ośrodkiem tej specjalności na świecie. W naszym kraju równania funkcyjne są główną dziedziną zainteresowań naukowych 10 profesorów tytularnych, 7 doktorów habilitowanych i coraz liczniejszej grupy młodych adeptów. Wszyscy oni - bez wyjątku - byli lub są stałymi uczestnikami posiedzeń Seminarium z Równań Funkcyjnych, odbywali w Katowicach staże naukowe, a przynajmniej wygłaszali tutaj odczyty na temat wyników własnych badań. Również specjaliści z innych gałęzi matematyki regularnie prezentowali swoje najnowsze osiągnięcia na forum Seminarium. Uczestnicy seminarium przyjeżdżali i przyjeżdżają do Katowic z następujących polskich ośrodków: Bielsko - Biała, Częstochowa, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra. Ponadto w seminarium uczestniczyli goście zagraniczni z Austrii, Chin, Rep. Czeskiej, Francji, Indii, Japonii, d. Jugosławii, Kanady, Niemiec, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Węgier, Włoch. Szczególnym zaszczytem był odczyt prof. Jánosa Aczéla z Uniwersytetu w Waterloo (Kanada), najwybitniejszego przedstawiciela równań funkcyjnych w XX w., który w 1996 r. został doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. W 1975 r. z inicjatywy prof. Kuczmy Seminarium z Równań Funkcyjnych zorganizowało doroczny Konkurs na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych, który odbywa się do dziś pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UŚ. Po śmierci prof. Kuczmy konkurs został nazwany jego imieniem. Seminarium wybiera Jury Konkursu na dwuletnie kadencje. Co roku Jury nagradza najlepsze prace spośród opublikowanych w roku poprzednim. Od dwóch lat funkcjonuje strona internetowa Konkursu (w ramach strony Instytutu Matematyki), gdzie można znaleźć szczegółowe dane na temat dotychczasowych laureatów i składów jurorów. Szczegółowych informacji udziela: dr hab. Maciej Sablik Zakład Równań Funkcyjnych Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.