facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DLACZEGO JAŚ I MAŁGOSIA?

Oddział Katowicki Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego organizuje w środę 20 marca o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (plac Sejmu Śląskiego 1) odczyt otwarty pt. Dlaczego Jaś i Małgosia, a nie Małgosia i Jaś? O dwóch mniej znanych prawach językowych. Prelegentem będzie prof. dr hab. Marek Ruszkowski z Akademii Świętokrzyskiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.