facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MARZENIA O TEORII OSTATECZNEJ - KONWERSATORIUM PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach zaprasza na konwersatorium, na którym prof. dr hab. Marek Zrałek (z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego) wygłosi wykład: Poszukiwanie "nowej fizyki" - marzenia o teorii ostatecznej. Spotkanie odbędzie się w środę 20 marca o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach). Dysponujemy obecnie jedną z najlepszych stworzonych przez człowieka teorii podstawowych składników materii i ich oddziaływań - Modelem Standardowym. Model ten sprawdzono na poziomie kwantowym wykazując zadziwiającą zgodność jego przewidywań z obserwacjami laboratoryjnymi. Pomimo tego poszukujemy jego rozszerzeń, pojawiły się bowiem ku temu powody zarówno fizyczne, jak też astrofizyczne i kosmologiczne. Obecna teoria nie odpowiada na pytania jak powstał wszechświat i dlaczego obecnie tak wygląda, oraz nie odpowiada na szereg innych pytań, które potrafimy już postawić. O tych pytaniach, które stawiamy i na które nie znajdujemy odpowiedzi, o pierwszych wynikających z obserwacji przesłankach jak zmierzać ku teorii ostatecznej i o tym, co już na tej drodze zrobiliśmy, będzie mowa na wykładzie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.