facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Fair play w biznesie i w życiu

13 czerwca 2010 r. na Zamku w Toszku odbędzie się regionalna gala programów: „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz „Gmina Fair Play”. Organizatorem wydarzenia jest Regionalne Centrum Biznesu, któremu partnerują: Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Fundacja „Uśmiech Dzieciom”. 

Idee przyświecające obu programom są szczytne. Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skierowaną do wspólnot samorządowych. Podstawowym jego zadaniem jest popularyzowanie w działalności samorządów postaw etycznych, godnych naśladowania, inspirowanie do podejmowania działań zwiększających przejrzystość procedur.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, również sposób i styl jej prowadzenia. Także ten projekt ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej, kształtowanie pozytywnych relacji, zarówno tych, przebiegających wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i zewnętrznych: z otoczeniem i społecznością lokalną.

Regionalna gala jest okazją do zaprezentowania tych jednostek i organizacji, które w swej działalności kierowały się zasadą fair play. W wydarzeniu weźmie udział ok. 500 przedsiębiorców i samorządowców z województwa śląskiego i opolskiego. Uniwersytet Śląski reprezentować będzie JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Do udziału w gali organizatorzy zaprosili dzieci z terenów dotkniętych przez powódź: gminy Czechowice-Dziedzice oraz katowickiego Załęża. Do uczestnictwa w grach i zabawach małych gości zachęcać będą żacy Uniwersytetu Śląskiego, studenci psychologii oraz bractwo rycerskie. Nie zapomniano również o upominkach dla młodych gości; jak zapowiadają organizatorzy, wszystkie zaproszone dzieci wyjadą z prezentami. Wśród kolejnych atrakcji niedzielnego spotkania wymienić można pokaz multimedialny o dinozaurach, występy Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” oraz koncert jazzowy.

Z myślą o osobach poszkodowanych przez powódź, podczas pikniku zostanie przeprowadzona aukcja charytatywna. Zabrzański Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zyska natomiast nowy kardiomonitor. Przekazany sprzęt medyczny wzbogaci wyposażenie Oddziału Patologii Noworodka. 
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.