facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"U-BYWAĆ" - PROF. T. SŁAWEK O TWÓRCZOŚCI WILLIAMA BLAKE’A

okładka książki U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a - najnowsza książka autorstwa prof. Tadeusza Sławka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w serii Historia Literatur Obcych (redagowanej przez Aleksandra Abłamowicza). JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek jest pracownikiem Zakładu Kultury i Literatury Brytyjskiej. Odautorskie Zamiast wstępu... poprzedza cytat z Ziemi Ulro Czesława Miłosza: Ulro jest słowem pożyczonym od Blake’a. Oznacza ono krainę duchowych cierpień, jakie znosi i musi znosić człowiek okaleczony. Sam Blake nie mieszkał w Ulro, choć mieszkali tam już uczeni, zwolennicy fizyki Newtona i filozofowie, tudzież prawie wszyscy malarze i poeci. Jak też ich następcy w dziewiętnastym i dwudziestym wieku, aż po dziś dzień. Dalej pisze prof. T. Sławek: Dzieło Blake’a jest istotnie niezwykłe, a obcując z nim (nawet w zubożonej „papierowej” wersji jego ksiąg, z którą stykamy się dzisiaj), można zagubić się nie tyle w samych mniej lub bardziej „technicznych” zawiłościach tej myśli, ile w jej niespotykanym blasku, którego Brzozowski [przywoływany wcześniej w dwóch cytatach] nie potrafi nazwać inaczej, jak tylko tym, co „nieprawdopodobne”. Z pierwszej trudności mogą nam pomóc wydobyć się leksykony, słowniki, opracowania krytyczne; druga nie uznaje takiej pomocy, jest bowiem niczym innym, jak zaproszeniem do wędrówki po obszarach nie znających i nie uznających mapy, wobec których encyklopedyczna wiedza pozostaje bezradna.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.