facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

W KIERUNKU PROMIENISTEJ EDUKACJI?

Ministerstwo edukacji rozważa możliwość nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, która pozwoli tworzyć uczelniom oddziałów zamiejscowe w małych miejscowościach. 27 lutego podczas przedstawiania w Sejmie rządowej strategii gospodarczej minister pracy Jerzy Hausner powiedział, że jedną z metod przeciwdziałania bezrobociu wśród młodych jest dalsze ich kształcenie. Hausner zapowiedział, że w kwietniu resort edukacji przedstawi projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, który będzie przewidywał możliwość tworzenia przez szkoły wyższe zamiejscowych punktów edukacyjnych. "W tym roku z 900 tys. absolwentów 120 tys. zacznie naukę w szkołach wyższych. Chcemy, by dzięki inicjatywie legislacyjnej i działaniom rządu kolejne 100 tys. osób rozpoczęło naukę w szkołach wyższych" - powiedział Hausner. "Pomysł polega na tym, że jeżeli trzeba przeznaczać środki na przekwalifikowywanie bezrobotnych, to niech to będzie realizowane np. w formie studiów licencjackich. Osoby po maturze zamiast przez pół roku pobierać zasiłek, mogłyby od razu trafić do oddziału zamiejscowego uczelni" - powiedział, według piątkowej "Rzeczpospolitej", prof. dr hab Janusz Borkowski, przewodniczący zespołu doradców, przygotowującego zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym. "Ci studenci zdobyliby dyplom dobrej uczelni, bez wydatków na akademik i stołówkę. Na ich kształcenie uczelnie dostawałaby dotację celową, która na nic innego nie mogłaby być wydana" - dodał Borkowski. "Samorządy są bardzo pomysłem zainteresowane" - powiedział Hausner dziennikowi "Gazeta Wyborcza". "Zwiększenie liczby studentów nie powinno zaszkodzić jakości kształcenia. Mamy bowiem już Państwową Komisję Akredytacyjną złożoną z kilkudziesięciu pracowników naukowych. Jej praca polega na tym, że sprawdza jakość nauczania w każdej uczelni, na każdym kierunku, a minister edukacji na wniosek PKA może zawiesić prowadzenie studiów, które nie spełniają kryteriów dobrego poziomu" - powiedziała minister edukacji Krystyna Łybacka "Gazecie Wyborczej". (PAP)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.