facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

STUDENCI DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Biuro Karier Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej było organizatorem spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Studenci Dla Przedsiębiorczości SIFE Polska, które odbyło się w czwartek 7 marca. Ideą programu jest motywowanie młodzieży akademickiej do pracy nad projektami własnego pomysłu i stosowania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobywanych podczas studiów. Rokrocznie odbywający się w Poznaniu Ogólnopolski Konkurs Uczelni Studenci Dla Przedsiębiorczości SIFE Polska pozwala studenckim drużynom na zaprezentowanie projektów przed jury złożone z właścicieli i menadżerów uznanych firm. Na zwycięzcy Konkursu Ogólnopolskiego spoczywa obowiązek i zaszczyt reprezentowania Polski i własnej uczelni podczas finału II SIFE WORLD CUP, który odbędzie się w tym roku w Amsterdamie. Stowarzyszenie Studenci Dla Przedsiębiorczości SIFE Polska jest organizacją typu non-profit, której celem jest popularyzowanie idei przedsiębiorczości wśród młodzieży akademickiej. Spośród innych programów studenckich wyróżnia program SIFE (przeszczepiony na grunt europejski ze Stanów Zjednoczonych) postulat otwarcia na sprawy ludzi niekoniecznie związanych ze środowiskiem akademickim. Zachęca się studentów do wyjścia poza mury uczelni i zwrócenia uwagi na potrzeby innych grup społecznych tak, aby ich działanie przyniosło korzyści członkom społeczności lokalnych i oczywiście samym studentom. Rejestracja i zgłoszenie udziału studenckich drużyn w konkursie musi nastąpić najpóźniej 29 marca, obowiązuje ich również przesłanie pocztą na adres Stowarzyszenia raportu pisemnego (maksymalnie 4 strony) dokumentującego realizację projektu, zgłoszonego do udziału w konkursie. Termin nadsyłania raportów upływa 29 kwietnia. IV Ogólnopolski Konkurs Uczelni Studenci Dla Przedsiębiorczości SIFE Polska odbędzie się 17 maja 2002 w Poznaniu. Dodatkowych informacji szukać należy w siedzibie SIFE Polska: ul. Klasztorna 24/25 60–967 Poznań tel.: 852 86 91 – 2 fax: 851 90 58 e-mail: office@sife.org.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.