facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu UŚ

We wtorek 24 czerwca o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. wnioski o nadanie pośmiertnie Orderu Orła Białego prof. dr. hab. Augustowi Chełkowskiemu, o Złote i Srebrne Odznaki „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”, uchwała w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów UŚ za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2008 oraz sprawozdanie JM Rektora z działalności uczelni za lata 2002-2007.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.