facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PRO SCIENTIA ET ARTE - NAGRODA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU

W porządku obrad Senatu Uniwersytetu Śląskiego (posiedzenie odbyło się we wtorek 5 marca) znalazła się - między innymi - poparta jednogłośnie uchwała o ustanowieniu nagrody PRO SCIENTIA ET ARTE, której ideą jest uhonorowanie wybitnych osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników Uniwersytetu. Każdego roku przyznane mogą być dwie Nagrody: jedna dla artysty lub uczonego reprezentującego kierunki humanistyczne, druga dla uczonego pracującego w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Kandydatów do Nagrody, którymi mogą być osoby o wybitnym dorobku naukowym lub artystycznym, darzone szacunkiem środowiska, mają prawo zgłaszać pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego (zgłoszenie zawierające szczegółowe uzasadnienie merytoryczne winno być rekomendowane podpisem przez co najmniej pięć osób). Wyboru laureatów Nagrody dokona powołana przez Rektora Kapituła, działająca w czasie trwania jednej kadencji władz Uczelni. Kapituła powołana w roku 2002 zakończy działalność 31 sierpnia 2002 roku. Nagroda - statuetka będąca dziełem profesora Jana Hermy - oraz kwota pieniężna, ustalana corocznie przez Rektora ze środków będących w jego dyspozycji, będzie wręczana w trakcie dorocznego koncertu upamiętniającego datę utworzenia Uniwersytetu Śląskiego (8 czerwca 1968). Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 kwietnia każdego roku.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.