facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ZAPLANUJ KARIERĘ W WOJEWÓDZTWIE DO 29 MARCA

W piątek 29 marca upływa ostateczny termin zgłaszania prac na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach konkurs: Planowanie kariery zawodowej w warunkach zmian na rynku pracy Województwa Śląskiego. Warunkiem uczestnictwa jest napisanie tekstu podejmującego (na maksimum 10 stronach maszynopisu) problematykę zawartą w temacie konkursu, którego celem jest inicjowanie, wspieranie i upowszechnianie najbardziej wartościowych rozwiązań w zakresie polityki zatrudnienia województwa śląskiego. W skład konkursowej kapituły wchodzi między innymi prof. dr hab. Barbara Kożusznik - Dyrektor Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.