facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz medali Komisji Edukacji Narodowej

8 czerwca 2010 r. o godzinie 13.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczystość wręczenia pracownikom uczelni odznaczeń państwowych oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej. 

Krzyżem Zasługi zostaną uhonorowane osoby, których działalność na rzecz kraju i społeczeństwa wykracza poza zakres obowiązków. Wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk wręczy odznaczenia 30 pracownikom Uniwersytetu.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymają:

 • prof. dr hab. Krzysztof Marek Jarosz,
 • prof. UŚ dr hab. Józef Knopek,
 • ks. prof. dr hab. Józef Krętosz,
 • dr hab. Adam Molenda,
 • prof. dr hab. Adam Stankowski,
 • prof. dr hab. Halina Widła.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymają:

 • prof. dr hab. Jan Władysław Cholewa,
 • prof. UŚ dr hab. Anna Zofia Glimos-Nadgórska,
 • dr Ryszard Henryk Solik,
 • prof. dr hab. Jadwiga Maria Stawnicka.

Kolejne odznaczenie, Medal za Długoletnią Służbę, to nagroda za wzorowe i przykładne wypełnianie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Odznaczeniem tym zostaną uhonorowani:

Medal Złoty Za Długoletnią Służbę

 • dr hab. Alferd Czogała,
 • mgr Aleksandra Kaszper,
 • prof. UŚ dr hab. Krystyna Kłosińska,
 • Barbara Kudera,
 • prof. dr hab. Halina Mazurek,
 • dr Ewa Ogłoza,
 • mgr Elżbieta Pagacz,
 • prof. dr hab. Teresa Pyzik,
 • dr Danuta Raś,
 • dr Danuta Rode,
 • prof. UŚ dr hab. Józef Sieroń,
 • prof. dr hab. Magdalena Wandzioch,
 • mgr Edward Wąsiel,
 • prof. UŚ dr hab. Olga Wolińska,
 • prof. dr hab. Maria Wysocka.

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę

 • prof. UŚ dr hab. Rafał Molencki,
 • prof. UŚ dr hab. Alina Szczurek-Bortuta,
 • mgr Teresa Pawlicka.

Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę

 • dr Aleksandra Achtelik,
 • mgr Robert Wardyń.

 

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medale Komisji Edukacji Narodowej, z rąk JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, odbiorze 14 pracowników Uniwersytetu Śląskiego:

 • prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego,
 • prof. dr hab. Zbigniew Białas,
 • dr Beata Dyrda,
 • prof. UŚ dr hab. Zenon Gajdzica,
 • dr Helena Hrapkiewicz,
 • prof. Anna Kowalczyk-Klus,
 • ks. prof. dr hab. Józef Krętosz,
 • prof. dr hab. Jan Malicki,
 • prof. UŚ dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska,
 • prof. UŚ dr hab. Urszula Szuścik,
 • dr hab. Lesław Teper,
 • prof. UŚ dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski,
 • dr Ireneusz Zjawiony,
 • dr Tadeusz Wolan (wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego).

Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” zostaną wyróżnieni:

 • mgr Edward Achtelik,
 • mgr Adam Ręka.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.