facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PRZEKRACZAJĄCY GRANICE KS. PROF. LOTHAR ROOS

Na łamach niemieckiego chrześcijańskiego tygodnika społeczno-kulturalnego Rheinischer Merkur ukazał się 15 lutego wywiad z ks. prof. dr. hab. Lotharem Roosem - specjalistą w zakresie etyki społecznej, politycznej i gospodarczej. Do 2000 roku profesor kierował Katedrą Chrześcijańskiej Nauki Społecznej i Socjologii Duszpasterstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Bonn, gdzie prowadzi jeszcze prace doktorskie. Publikował także po polsku, teraz pracuje jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Psychologii Religii, Pedagogiki i Katolickiej Nauki Społecznej. W wywiadzie zatytułowanym Der Grenzgänger (Przekraczający granice) ks. prof. L. Roos informuje czytelników niemieckich o swoich kontaktach z uczelniami polskimi, zwłaszcza z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetem Śląskim. Przedstawia stan nauki polskiej w zakresie Chrześcijańskiej Nauki Społeczne (w UKSW i KUL) oraz planach rozwoju tej specjalności w Uniwersytecie Śląskim. Informuje także o Wydziale Teologicznym naszej uczelni, warunkach pracy tutaj, języku wykładowym, kontaktach ze studentami. Porównuje systemy pracy naukowo-dydaktycznej w Polsce i w Niemczech, mówi o Wydziałach Teologicznych w Polsce w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.