facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Którędy do pracy?” - spotkanie z cyklu „Czwartek z karierą”

Od lewej: Pani dr hab. prof. UŚ Zofia Piotrowska-Seget, Pani Henryka
Gwarda - diagnosta laboratoryjny (Śląskie Laboratoria Analityczne), Pan Marek Burski - przedstawiciel handlowy, z branżą farmaceutyczną związany od 5 lat
Od lewej: Pani dr hab. prof. UŚ Zofia Piotrowska-Seget, Pani Henryka Gwarda - diagnosta laboratoryjny (Śląskie Laboratoria Analityczne), Pan Marek Burski - przedstawiciel handlowy, z branżą farmaceutyczną związany od 5 lat

Foto: Biuro Karier

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.