facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MARCOWE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się we wtorek 5 marca w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ (przy ul. Bankowej 12 w Katowicach). Początek o godz. 14.00. W porządku obrad – poza bieżącymi sprawami kadrowymi - znalazły się także: - zatwierdzenie kandydatur do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, - zatwierdzenie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, - omówienie zmian w strukturze organizacyjnej Filii w Cieszynie (uchwała w sprawie przekształcenia Filii oraz uchwała w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Śląskiego), - Zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Centrum Technik Informatycznych Uniwersytetu Śląskiego, - prezentacja działalności Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju (w relacji Pełnomocnika Rektora ds. Ośrodka Dydaktycznego prof. dr hab. Lecha Tomawskiego).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.