facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NAGRODA NOBLA Z FIZYKI - KONWERSATORIUM PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym prof. dr hab. Wojciech Gawlik (z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) wygłosi wykład: Nagroda Nobla z fizyki - 2001. Konwersatorium odbędzie się w środę 6 marca w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4). Początek o godz. 14.00. W dostatecznie niskich temperaturach, gdy długość fali materii staje się porównywalna z odległościami między atomami, te ostatnie stają się nierozróżnialne, co jest określane jako degeneracja kwantowa. W wykładzie omówione będą metody uzyskiwania najniższych temperatur, które umożliwiły uzyskanie degeneracji kwantowej, a w szczególności kondensację Bosego-Einsteina gazów atomowych, za co przyznano Nagrodę Nobla z fizyki w 2001 r. Przedstawione też zostaną doświadczalne metody badania gazów w ultra-niskich temperaturach oraz niezwykłe własności kondensatów i atomów fermionowych. Atomy fermionowe, choć nie podlegają kondensacji Bosego-Einsteina, wykazują bardzo ciekawe własności w stanie degeneracji kwantowej. Niektóre z tych własności mogą pozwolić na wykorzystanie zimnej materii w laboratoriach optycznych do rozwiązania pewnych problemów astrofizycznych oraz umożliwić konstrukcje nowych układów logicznych dla komputerów kwantowych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.