facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Nowe obszary wykluczenia społecznego i innowacyjne rozwiązania w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej"

2 czerwca w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych odbędzie się seminarium naukowe Nowe obszary wykluczenia społecznego i innowacyjne rozwiązania w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej. Seminarium jest organizowane przez Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UŚ i Sekcję Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

W ramach seminarium przewidziano panel dyskusyjny, w którym wezmą udział: prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder prof. dr hab. Anna Kotlarska-Michalska prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska prof. zw. dr hab. Krzysztof Frysztacki prof. dr hab. Jerzy Krzyszkowski prof. dr hab. Krzysztof Piątek prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz - moderator dyskusji, a także prezentację książki Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego. Modele teoretyczne - potrzeby praktyki pod redakcją Kazimiery Wódz i Sabiny Pawlas-Czyż.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.