facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

EDUKACJA 2002

logo W dniach 26-28 lutego odbywały się w Hali Widowiskowo - Sportowej "SPODEK" w Katowicach IV Ogólnopolskie Prezentacje EDUKACJA 2002. Organizatorem projektu jest Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS. Trzydniowa impreza adresowana jest głównie do młodzieży szkół średnich, zainteresowanej polską ofertą edukacyjną w zakresie wszelkiego rodzaju studiów i programów. Liczebność gości odwiedzającej tłumnie targowe stoiska po raz kolejny zaskoczyła (pozytywnie) organizatorów i wystawców. Głównym celem projektu, jest prezentacja ofert edukacyjnych państwowych i prywatnych szkół wyższych, szkół językowych i innych placówek edukacyjnych. Lista uczestników Prezentacji została rozszerzona o instytucje wspierające edukację, wydawnictwa naukowe, banki. Ponadto w programie znalazły się prezentacje dotyczące polityki Unii Europejskiej wobec młodzieży i funkcjonowania edukacji w Zjednoczonej Europie. Patronat nad imprezą objęli: Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta Katowice, Śląski Kurator Oświaty i Wychowania, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego.
    Zobacz fotoreportaż z PREZENTACJI - EDUKACJA 2002
Wszystkich zainteresowanych ofertą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy w piątek 15 marca na Dzień Otwartych Drzwi naszej uczelni.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.