facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Interpretacje tekstu prawnego – konferencja z okazji 40-lecia Wydziału Prawa i Administracji

W piątek 30 maja w Ostańcu odbędzie się konferencja naukowa Interpretacje tekstu prawnego, organizowana z okazji 40-lecia Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W programie obrad wystąpienia pracowników naukowych wydziału oraz dyskusje. program konferencji piątek 30 maja 8.30 wyjazd autokaru, Plac Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Katowice ul. Bankowa 11b 10.00-10.30 poczęstunek powitalny Hotel Ostaniec Kroczyce, Podlesice obrady-część I 10.30 otwarcie konferencji prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ 10.40- 10.50 ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański, Zakład Prawa Kanonicznego: Kanoniczne dyrektywy interpretacji prawa 10.50-11.00 dr Ewa Rott-Pietrzyk, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego: Wzorzec rozsądnej osoby jako kryterium wykładni oświadczenia woli 11.00-11.10 dr Maciej Szpunar, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego: Wykładnia klauzul generalnych zamieszczonych w dyrektywach wspólnotowych 11.10-11.20 mgr Agnieszka Bielska-Brodziak, Katedra Teorii i Filozofii Prawa: Pułapka jednoznaczności 11.20-11.30 prof. dr hab. Zygmunt Tobor, dr Sławomir Tkacz, Katedra Teorii i Filozofii Prawa: Interpretacja na korzyść oskarżonego 11.30-11.45 przerwa 11.45-12.45 panel dyskusyjny 13.00-14.00 obiad obrady-część II 14.10-14.20 prof. dr hab. Czesław Martysz, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego: Pojęcie urzędu w prawie i postępowaniu administracyjnym 14.20-14.30 prof. dr hab. Ryszard M. Małajny, Katedra Porównawczego Prawa Konstytucyjnego i Doktryn Politycznych oraz Prawnych: Pojęcie ustawy i ich rodzaje 14.30-14.40 dr hab. Barbara Mikołajczyk, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego: Interpretacja pozytywnych przesłanek nadawania statusu uchodźcy w prawie międzynarodowym i wspólnotowym 14.40-14.50 prof. dr hab. Antoni Witosz: Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego: Dylematy związane ze stosowaniem zasady równoważności praw w łączeniu się i podziale spółek 14.50-15.00 prof. dr hab. Lidia Zacharko, dr Barbara Wartenberg-Kempka, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Zakład Postępowania Administracyjnego: Stosowanie i wykładnia przepisów o świadczeniach rodzinnych a prawa obywatela – zagadnienia wybrane 15.00-15.15 przerwa 15.15-16.15 panel dyskusyjny 16.15-19.30 przerwa 19.30 biesiada staropolska sobota 31 maja 10.00 powrót do Katowic

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.