facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Cykl gościnnych wykładów prof. Andrzeja Lasi

Instytut Nauki o Materiałach zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych i studentów na cykl gościnnych wykładów prof. Andrzeja Lasi (Université de Sherbrooke, Kanada), połączonych z warsztatami aparaturowymi z zakresu: Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) and its Applications. Wykłady będą się odbywały od 27 maja do 5 czerwca w sali 227 przy ul. Bankowej 14. Prof. A. Lasia jest cenionym w świecie specjalistą i wykładowcą w zakresie zastosowania elektrochemicznej spektroskopii impedancji w badaniach materiałów metalicznych, ceramicznych oraz polimerowych. W 2001 roku został zaproszony przez UNESCO i naukowców europejskich do pełnienia funkcji wykładowcy w European Internet Centre for Impedance Spectroscopy (EICIS) mającym na celu globalny rozwój metody impedancji w formie e-science. Centrum to działa w ramach międzynarodowego projektu integrującego instytuty badawcze, uniwersytety, laboratoria, organizacje, firmy przemysłowe i wszystkie osoby zajmujące się nauką o impedancji. Inżynieria materiałowa ma przyszłość - wywiad z Profesorem Więcej informacji: http://www.wiinom.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.