facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Między Polską a Europą – konferencja z okazji jubileuszu prof. Joachima Liszki

W piątek 30 maja o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 11, z inicjatywy Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa Między Polską a Europą. Konferencja organizowana jest w związku z Jubileuszem 70. urodzin prof. dr. hab. Joachima Liszki – zasłużonego śląskiego politologa. W trakcie uroczystości swoje referaty przedstawią m.in. prof. zw. dr hab. Adam Jamróz (sędzia Trybunału Konstytucyjnego), prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański (dyrektor Instytutu Socjologii UŚ), prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ), prof. dr hab. Kazimierz Ślęczka (Instytut Filozofii UŚ), dr Lech Krzyżanowski i dr Miłosz Skrzypek (Instytut Historii UŚ). Profesor Joachim Liszka należy do tego grona naukowców, których badania koncentrują się na „małych ojczyznach”, m.in. Śląsku, a także problematyce międzynarodowej. Wśród jego licznych zainteresowań badawczych odnaleźć można również fascynacje Niemcami i problematyką integracji europejskiej. Jedną z wielu zasług profesora było doprowadzenie do powstania Domu Europejskiego „Ustroń”, jako pierwszej placówki po stronie „wschodniej”, stanowiącej element sieci domów europejskich. Talent, pracowitość, dar zjednywania ludzi do współpracy, a także dobry kontakt z młodzieżą, wszystko to stanowi niewątpliwie jego wielki wkład w rozwój polskiej politologii. Wyrażając wdzięczność profesorowi Joachimowi Liszce, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa pragnie poświęcić konferencję problematyce, którą interesuje się Jubilat.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.