facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPOTKANIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WŁADZAMI

W piątek 1 marca odbędzie się w auli im. Kazimierza Lepszego spotkanie studentów niepełnosprawnych z władzami uczelni, poświęcone wymianie doświadczeń i dyskusji nad bieżącymi problemami oraz zagadnieniom integracji środowiska niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Śląskiego. Początek o godzinie 14.00. W spotkaniu wezmą udział m.in.: przedstawiciele PFRON oraz zaprzyjaźnionych z uniwersytetem stowarzyszeń, zajmujących się zagadnieniami rehabilitacji i edukacji młodzieży niepełnosprawnej (Forum, Razem, Akcent). Nie zabraknie władz Uniwersytetu Śląskiego (obecni będą: Prorektor ds. Studenckich i Finansowych prof. dr hab. Krystian Roleder oraz Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Zofia Ratajczak) oraz przedstawicieli Samorządu Studenckiego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Organizacją spotkania zajmuje się biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych (dr hab. Sławomir Bugajski): 40-007 Katowice Bankowa 14 pokój 410a tel.: (0...32) 258-24-41 wew. 1672 tel./fax: (0...32) 258-72-38 e-mail: sn@us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.