facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu UŚ

We wtorek 27 maja o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. stanowisko w sprawie Projektu założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego, uchwała w sprawie warunków przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2009/2010, uchwała w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów doktoranckich, uchwała o przyjęciu „Karty nauczyciela akademickiego” i „Karty kierunku/specjalności” oraz zatwierdzenie porozumienia z West Chester University w Pensylwanii.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.