facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

FlaviAnet

 

FlaviAnet

Entering the high-precision era of flavour physics through the alliance of lattice simulation,
effective field theories and experiment

Wchodząc w erę wysokiej precyzji w fizyce zapachów poprzez pakt symulacji sieciowych
efektywnych teorii pola i eksperymentu

Celem sieci badawczo-szkoleniowych Marie Curie jest tworzenie struktury międzynarodowych treningów i szkoleń w instytucjach europejskich z których korzystać mogą naukowcy z różnych krajów, zwłaszcza stojący u progu kariery naukowej. Ważnym elementem programu jest szkolenie młodych badaczy poprzez umożliwienie im prowadzenia badań w wiodących ośrodkach europejskich pod opieką specjalistów z różnych, uzupełniających się dziedzin. Temat badań każdego przyjmowanego na stypendium naukowca jest uzgadniany pomiędzy nim a jego opiekunem naukowym, przy czym musi on mieścić się w obszarze określonym w projekcie.

Projekt FLAVIAnet dotyczy jednego z fundamentalnych pytań z fizyki cząstek elementarnych, którym jest zrozumienie zasad konstrukcji mas i parametrów mieszania fermionów oraz źródła ich replikacji, a zasadniczym celem projektu jest kształcenie młodej kadry specjalistów z dziedziny fizyki cząstek elementarnych. Uniwersytet Śląski jest partnerem projektu, a ponadto pełni rolę koordynatora polskiego węzła sieci, w skład którego wchodzą: Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Problemów Jądrowych im. Sołtana Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Warszawski.

W ramach projektu Uniwersytet Śląski przyjął dwóch młodych naukowców: mgr Konstantina Kanishcheva z Rosji na okres 1 roku oraz mgr Sergiya Iwashyna z Ukrainy na okres 2 lat.

Strona internetowa projektu: http://ific.uv.es/flavianet

Program: 6. Program Ramowy, Marie Curie Research Training Networks

Nr kontraktu: MRTN-CT-2006-035482

Okres realizacji: 1.10.2006 - 30.09.2010

Rola Uniwersytetu Śląskiego w projekcie: partner

Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: Prof. dr hab. Henryk Czyż, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Koordynator projektu: Uniwersytet w Walencji, Hiszpania

Skład konsorcjum projektowego:

 1. Uniwersytet w Walencji, Hiszpania
 2. Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania
 3. Uniwersytet w Durham, Wielka Brytania
 4. Uniwersytet w Karlsruhe, Niemcy
 5. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Włochy
 6. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 7. Uniwersytet w Lund, Szwecja
 8. Centre National de la Recherche Scientifique, Francja
 9. Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria
 10. Uniwersytet w Wiedniu, Austria
 11. Stiftung Deutsches Elektronen Synchrotron, Niemcy

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.