facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O MOŻLIWOŚCIACH KSZTAŁCENIA MŁODZIEŻY W JASTRZĘBIU

W Ośrodku Działalności Dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego w Jastrzębiu Zdroju odbędzie się spotkanie poświęcone prezentacji możliwości kształcenia młodzieży w roku akademickim 2002/2003. Zorganizowane przez Instytut Pedagogiki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie spotkanie odbędzie się w budynku Ośrodka ODD Jastrzębie (przy ul. 1 Maja 61, sala 103) w czwartek 28 lutego, początek o godzinie 15.00. W programie spotkania przewiduje się: - zapoznanie ze wszystkimi kierunkami studiów i programem kształcenia studentów na studiach dziennych i zaocznych oraz studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, - zapoznanie się z warunkami kształcenia studentów w obiektach Ośrodka. Informacji udzielać będą między innymi: Dyrektor Instytutu Pedagogiki Fili UŚ w Cieszynie prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs, Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki Fili UŚ w Cieszynie ds. studiów pedagogicznych w Jastrzębiu Zdroju prof. dr hab. Antoni Kuśka, Pełnomocnik Rektora UŚl ds. Ośrodka w Jastrzębiu prof. dr hab. inż. Lech Tomawski, Z-ca Dyrektora Szkoły Zarządzania dr Stanisława Mielimąka.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.