facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Samorządność, autonomia, parlamentaryzm na Górnym Śląsku w kontekście europejskim" - konferencja

20 maja na Wydziale Prawa i Administracji UŚ, ul. Bankowa 11 b, w auli 3 odbędzie się konferencja:
Samorządność, autonomia, parlamentaryzm na Górnym Śląsku w kontekście europejskim. Program: 11.00-11.15 - otwarcie konferencji 11.15-11.35 - dr Małgorzata Myśliwiec (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ) - Autonomia hiszpańska u progu XXI wieku 11.35-11.55 - dr Małgorzata Lorencka, mgr Anna Kozub (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ) - Oblicza włoskiego regionalizmu 11.55-12.15 - Przerwa 12.15-12.35 - mgr Michał Witkowski (Instytut Historii UŚ) - Zgromadzenia stanowe na Górnym Śląsku w XV-XVIII w. 12.35-12.55 - dr Elżbieta Sekuła (Instytut Kultury i Komunikowania SWPS) - Wojna śląsko-śląska. Szkic do analizy regionalnej sceny politycznej 12.55-13.15 - prof. dr hab. Józef Ciągwa (Wydział Prawa i Administracji UŚ) - Autonomia Śląska. Założenia prawne a rzeczywistość 13.15-13.45 - dyskusja Konferencja organizowana jest w ramach projektu Tradycje samorządności i parlamentaryzmu na Górnym Śląsku, objętego mecenatem miasta Katowice i honorowym patronatem Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka oraz Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego. Sponsor: Vattenfall Patronat medialny: Polska Dziennik Zachodni

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.