facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONWENT DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW GÓRNICTWA I GEOLOGII

Czwarte już posiedzenie Konwentu Dziekanów wydziałów związanych z naukami górniczymi i geologicznymi odbędzie się w piątek 22 lutego w sali obrad Rady Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu). Początek spotkania przewidziano na godz. 11.00. Funkcję Przewodniczącego Konwentu piastuje prof. Marian Dolipski - Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Odbywające się cyklicznie spotkania poświęcone są omawianiu najważniejszych zagadnień nurtujących środowisko akademickie związane z naukami górniczymi. W porządku lutowych obrad Konwentu znalazły się między innymi: - informacja o strukturze naukowej i dydaktycznej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w relacji jego dziekana prof. Andrzeja T. Jankowskiego, - zapoznanie z odpowiedziami ministrów rządu RP na pismo skierowane w imieniu Konwentu Dziekanów, - stan przygotowań do akredytacji kierunków prowadzonych przez MEN i KAUT. Zainteresowanych przebiegiem spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi UŚ (tel: 291 72 01).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.